Фабрично омаслен паркет

Изберете вашия цвят
Можете лесно да променяте и превключвате цветовете.